Disclaimer

Door een bezoek aan, gebruik en/of downloaden van gegevens van de website van Zaelke B.V. gaat de bezoeker akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

De informatie op, en overige inhoud van de site van Zaelke B.V., wordt de bezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden. De site van Zaelke B.V. bevat links naar sites van derden, deze sites zijn niet van Zaelke B.V. en worden de bezoeker uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. Zaelke B.V. kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte sites en evenmin voor de inhoud van de weer daaraan gekoppelde sites.

Ondanks de constante zorg en aandacht voor de kwaliteit van de inhoud van de site, kan Zaelke B.V. niet garanderen dat de informatie te allen tijde noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is. Aan de informatie en inhoud van de site van Zaelke B.V. kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Als gevolg van de op de site verstrekte informatie kunnen geen toezeggingen worden geclaimd.

Zaelke B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op de site van Zaelke B.V. verstrekte informatie. Alleen de bezoeker aan de site van Zaelke B.V. is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de website van Zaelke B.V. beschikbare informatie.

Op alle gegevens, waaronder data, logo’s, foto’s, rusten intellectuele eigendomsrechten. Deze zijn het exclusieve eigendom van Zaelke B.V. of derden. Van alle op de pagina’s van Zaelke B.V. gepubliceerde foto’s zijn de gebruiksrechten geregeld met de fotografen danwel de aanbieders daarvan. Het verschaffen, printen en/of kopiëren van gegevens van de site van Zaelke B.V. is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. Het is verboden om zonder toestemming van Zaelke B.V. de inhoud of informatie te bewerken, te kopiëren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken, publicaties of websites met het oog op zakelijk gewin.